Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 18 November 2019

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 18/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

"Το μάθημα Έλεγχος Καθιερωμένων Όρων και Ονομάτων δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22.11.2019.

Το μάθημα θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

«Η διδάσκουσα»

Publishing date
-