Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 14 November 2019

ΠΜΣ «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (MENDELEY)

Το «Σεμινάριο διαχείρισης Βιβλιογραφίας (Mendeley)»,
το οποίο διοργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου και πραγματοποιείται από την κα Γκόντα, στο εργαστήριο «Ιωάννης Παπαδάκης» του ΤΑΒΜ
την Παρασκευή 15/11/2019, ώρα 12.00-14.30,
αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές του ΠΜΣ.

Από τη Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Publishing date
-