Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 7 November 2019

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 7/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Επιμέλεια Μουσειακών Συλλογών» (υποχρεωτικό Γ΄εξ.), θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη 09.00-12.00 στην αίθουσα 2.43.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-