Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 6 November 2019

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 6/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα» μόνο για αυτήν την Παρασκευή 8/11/2019 θα αρχίσει στις 17.00.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-