Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 5 November 2019

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 5/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα "Αγγλικά Ι" δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 7/11/2019, λόγω της συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνέδριο. Το μάθημα θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-