Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 31 October 2019

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 30/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020.
Τρόπος εξέτασης μαθημάτων "Αγγλικά ΙΙ" και "Αγγλικά IV"
(αφορά μόνο τους επι πτυχίω φοιτητές)

Κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, το μάθημα "Αγγλικά ΙΙ" θα εξεταστεί γραπτώς την ημέρα και ώρα που θα οριστεί.

Όσον αφορά το μάθημα "Αγγλικά IV", οι επί πτυχίω φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν απαλλακτική εργασία ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

1) Να επιλέξουν μόνοι τους 3 επιστημονικά άρθρα που αφορούν την Αρχειονομία, τη Βιβλιοθηκονομία ή τη Μουσειολογία από διάφορα επιστημονικά περιοδικά ή πλατφόρμες.
2) Να αποστείλουν τα άρθρα αυτά στον καθηγητή (e-mail επικοινωνίας:
stavros.kozobolis@gmail.com) έως και την Παρασκευή, 20/12/2019, ενημερώνοντας ότι επιθυμούν να εκπονήσουν απαλλακτική εργασία.
3) Αφού τα άρθρα εγκριθούν, να συντάξουν δίγλωσσο γλωσσάριο σε αρχείο excel (το πρότυπο του γλωσσαριού βρίσκεται στην πλατφόρμα e-class, στο μάθημα «Αγγλικά IV») με όρους που αφορούν την Αρχειονομία, τη Βιβλιοθηκονομία και τη Μουσειολογία.
4) Να συντάξουν μια έκθεση περίπου 300 λέξεων στα αγγλικά, απαντώντας τα εξής:
• Για ποιους λόγους επέλεξαν τα συγκεκριμένα κείμενα; • Από ποιες πηγές; • Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν κατά την εκπόνηση του γλωσσαριού; • Αν πιστεύουν ότι η εργασία ήταν ωφέλιμη και για ποιον λόγο.
5) Να αποστείλουν το γλωσσάριο μαζί με την έκθεση έως την καταληκτική ημερομηνία της εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019.
Η εργασία θα βαθμολογηθεί με γνώμονα την αρτιότητα και την ποιότητα του γλωσσαριού, καθώς και την ποιότητα του κειμένου.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-