Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 30 October 2019

ΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 30/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο μάθημα του Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ» θα διδάσκεται πλέον κάθε Τρίτη και ώρα 9-12 στην αίθουσα 2.42

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-