Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 30 October 2019

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 30/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΕΤΟΣ/Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου ότι οι αλλαγές που είδαν αποτυπωμένες στους χαρακτηρισμούς κάποιων μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος του Ζ΄ εξαμήνου ανήκουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών και αναρτήθηκαν εκ παραδρομής. Για τους φοιτητές του 4ου έτους ισχύει το παλιό πρόγραμμα σπουδών όπως ήταν διαμορφωμένο. Το πρόγραμμα του Ζ εξαμήνου αναρτήθηκε πλέον με τους παλιούς χαρακτηρισμούς όσων μαθημάτων έχουν αλλάξει.

Συγκεκριμένα :

Αυτά που ισχύουν για τους φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή (ΓΠ)
Δίκαιο της Πληροφορίας ΙΙ (ΒΕ)
Έλεγχος Καθιερωμένων Όρων και Ονομάτων (ΒΕ)
Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών της Ελληνικής Επικράτειας (ΑΕ)
Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα (ΓΠ)

Υποσημείωση: Για τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου και για όσα μαθήματα είναι κοινά με το Ζ΄ εξάμηνο ισχύουν οι νέοι χαρακτηρισμοί των μαθημάτων όπως είναι αποτυπωμένοι στο αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ε΄ εξαμήνου.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-