Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 8 October 2019

Εκδήλωση, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του κύκλου του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Publishing date
-