Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 2 October 2019

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 2/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο μάθημα "Αγγλικά Ι" δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα. Θα ξεκινήσει κανονικά από την επόμενη εβδομάδα (Πέμπτη, 10/10).

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-