Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 1 October 2019

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ. (26610)87418, fax (26610)87433, e-mail : archei@ionio.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδιος Υπάλληλος : Μ.Μαυρωνά

Κέρκυρα, 01/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές που θα αναλάβουν Πτυχιακή Εργασία να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από :

01/10/2019 έως και 30/11/2019 (ημέρες και ώρες λειτουργίας της ).

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στα e-mail του Τμήματος : archei@ionio.gr, maurona@ionio.gr, ή με αποστολή fax στο νούμερο : 26610-87433 .
Μέσα στην παραπάνω προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις για αλλαγή θέματος και επόπτη πτυχιακών εργασιών που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Επισυνάπτονται : η αίτηση υποβολής θέματος πτυχιακής εργασίας & και η αίτηση αλλαγής θέματος ή επόπτη πτυχιακής εργασίας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-