Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 1 October 2019

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 1/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tα μαθήματα του κ. Ο. Παυλογιάννη "Εισαγωγή στην Ιστορία των Πολιτισμών και της Τέχνης" και "Θεματικά Μουσεία" θα αρχίσουν να διδάσκονται από την επόμενη εβδομάδα.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-