Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 1 October 2019

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 1/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tα μαθήματα του κ.Μοσχόπουλου «Ιστορία Ελληνικής Διοίκησης Ι» και Ιστορία Ελληνικής Διοίκησης ΙΙ» δεν θα διδαχθούν αυτήν την εβδομάδα . Θα διδαχθούν την επόμενη εβδομάδα στις 8 και 9/10/2019.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-