Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 30 September 2019

"Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου"

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με στόχο την απρόσκοπτη εξέλιξη των σπουδών, την ενδυνάμωση και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας των φοιτητών, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου», παρέχει μέσω της Μονάδας Στήριξης και Συμβουλευτικής Φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και εργοθεραπείας σε φοιτητές.
Η Μονάδα Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών,παρέχει, δωρεάν, ατομικές και ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής/συμβουλευτικής/κοινωνικής υποστήριξης και εργοθεραπείας, από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο τηρεί αυστηρά τους κανόνες δεοντολογίας και εχεμύθειας. Οι φοιτητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν,σχετικά με τις υπηρεσίες, μπορούν είτε να μας επισκεφτούν στο γραφείο της Μονάδας, το οποίο στεγάζεται στο Ισόγειο του Κτιρίου Γαληνός (απέναντι από τη φοιτητική λέσχη), Δευτέρα-Παρασκευή, είτε να τηλεφωνήσουν στο 2661087231.

“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».”

Publishing date
-