Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 27 August 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 27/8/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξετάσεις Γαλλικών -αλλαγή αίθουσας

Οι εξετάσεις των μαθημάτων της Γαλλικής γλώσσας και των τεσσάρων εξαμήνων θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα 2.39, τις μέρες και τις ώρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα.

Η Διδάσκουσα
Ελένη Μωραΐτη
ΕΔΙΠ ΤΞΓΜΔ

Publishing date
-