Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 26 August 2019

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ημερομηνίες γραπτής εξέτασης και διενέργειας προσωπικής συνέντευξης υποψηφίων φοιτητών/φοιτητριών για το ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας»
Καλούνται οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες για το ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» σε:
Α. Γραπτή εξέταση στο μάθημα «Πληροφορία και Πολιτισμός», τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10.00-12.00, στο ΤΑΒΜ (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 2ος όροφος), αίθουσες 2.43, 2.44, 2.45.
Β. Προσωπική, δια ζώσης, συνέντευξη στο εργαστήριο «Ιωάννης Παπαδάκης», ΤΑΒΜ, ως ακολούθως:
Τρίτη, 17/9/2019, ώρα 9.00-13.00, οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Α έως και Μ.
Τετάρτη 18/9/2019, ώρα 9.00-13.00, οι υποψήφιοι/ες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Ν έως και Ω.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-