Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 11 June 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Κέρκυρα, 11/6/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας του κ. Ιωάννη
Θεοδωράκη, Καθηγητή – Αντιπρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συνδιοργάνωση:
-Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας με το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων.

Θέμα: «Κοινωνική ενσωμάτωση δια μέσου των σπορ και σωματοποιημένων
δραστηριοτήτων»

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 19.30 αίθουσα Εμμανουήλ Ροΐδης [2.39]- κτήριο Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας, Ιωάννη Θεοτόκη 72.

Λίγα λόγια για την εκδήλωση:
Ζούμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, μετακινήσεων πληθυσμών και ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων. Στην εισήγηση αυτή διατυπώνεται η θέση ότι τα σπορ και οι σωματικές δραστηριότητες μέσα από ένα διαφορετικό πλαίσιο μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην κοινωνική ενσωμάτωση. Ενδεικτικά, γίνονται αναφορές σε στρατηγικές και διαδικασίες κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών, όπως επίσης και ατόμων που ευρίσκονται στη διαδικασία της απεξάρτησης από ουσίες.

Υποστηρίζεται ότι συγκεκριμένα προγράμματα με παιγνίδια και σπορ, μπορούν να προάγουν τις ιδέες της ισότητας στην κοινωνία, τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την αποδοχή της διαφορετικότητας και τη διαπολιτισμική επικοινωνία όπως επίσης και να συμβάλουν στην κοινωνική επανένταξη εξαρτημένων ατόμων.

Εργαστήριο Τεκμηρίωσης
Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Publishing date
-