Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 30 May 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 30/05/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ Β΄ ΚΥΚΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν φέτος τον Β κύκλο της πρακτικής τους άσκησης (εθελοντική, ΟΧΙ ΕΣΠΑ) θα πρέπει αφού βρουν τον φορέα που θα τους φιλοξενήσει για πρακτική (δεν είναι υποχρεωτικό ο φορέας να είναι εγεγραμμένος στο σύστημα ΑΤΛΑΣ), να συνεννοηθούν μαζί τους τις ημερομηνίες (συνολικά 40 εργάσιμες μέρες) και στη συνέχεια να συμπληρώσουν το Συμφωνητικό Συνεργασίας (συνημμένο). Το συμπληρωμένο συμφωνητικό συνεργασίας θα πρέπει να τυπωθεί σε 3 αντίτυπα και να υπογραφεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Στο ΤΕΛΟΣ της πρακτικής ο φορέας και ο φοιτητής θα συμπληρώσουν και Θα υπογράψουν τις αντίστοιχες εκθέσεις αξιολόγησης (συνημμένα) και θα τις καταθέσουν στην Επιστ. Υπεύθυνη.

Ο Β κύκλος πρακτικής είναι μη αμειβόμενος καθώς δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και συνεπώς εργαζόμενοι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν κανονικά σε αυτή. Δεν υπάρχει περιορισμός στον φορέα που θα επιλέξει κανείς για τη Β πρακτική του αρκεί ο φορέας να δραστηριοποιείται σε αντικείμενα συναφή με αυτά που θεραπεύει το ΤΑΒΜ.

Την Τετάρτη 5/6 μεταξύ 6-7μμ θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τη Β πρακτική. Όσοι από εσάς παραστείτε φέρτε μαζί σας τα 3 αντίτυπα των συμφωνητικών συνεργασίας να τα υπογράψουμε.

Επίκ. Καθ. Σοφία Στάμου, ( Tel. +30 26610 87444)

Publishing date
-