Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 29 May 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 29/05/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Την Τετάρτη 5/6/2019 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τον Β΄ κύκλο της πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του ΤΑΒΜ.

Ώρα συνάντησης 6 -7 μ.μ. στην αιθ. 2.45

Επίκ. Καθ. Σοφία Στάμου
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ι.Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα

Asst. Prof. Sofia Stamou
Department of Archives, Library Science and Museology Ionian University I.Theotoki 72, 49100, Corfu, Greece Tel. +30 26610 87444

Publishing date
-