Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 27 May 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,27/5/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων μαθημάτων
Μόνο για φοιτητές παλαιοτέρων προγραμμάτων σπουδών
και φοιτητών επί πτυχίω

Σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα είναι ανοικτό για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου, μέχρι και την Τρίτη 4/6/2019, μόνο για φοιτητές παλαιοτέρων προγραμμάτων σπουδών και φοιτητές επί πτυχίω, οι οποίοι χρωστούν μαθήματα του παλαιού προγράμματος σπουδών που έχουν πλέον αντιστοιχηθεί με μαθήματα του νέου προγράμματος.

Παρακαλούνται οι φοιτητές παλαιοτέρων προγραμμάτων σπουδών και οι φοιτητές επί πτυχίω να δηλώσουν άμεσα τα μαθήματα που οφείλουν και τα μαθήματα που έχουν αντιστοιχηθεί με παλιά.

Επισυνάπτεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-