Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 17 May 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,17/5/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Αναπληρώσεις μαθημάτων Αγγλικά II και Αγγλικά IV»

Τη Δευτέρα, 20/5/2019, 17:00-19:00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος "Αγγλικά ΙΙ".

Την Πέμπτη, 23/5/2019, 9:00-11:00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος "Αγγλικά IV".

Τα μαθήματα διδάσκονται στην αίθουσα 2.45. Αν υπάρξει πρόβλημα με την αίθουσα θα μεταφερθούμε σε κάποια άλλη, κενή αίθουσα.

Ο Διδάσκων
Μέσω Γραμματείας ΤΑΒΜ

Publishing date
-