Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 10 May 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,10/5/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ»

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων του παλαιού προγράμματος με το νέο πρόγραμμα σπουδών ,έγινε η εξής αλλαγή :

Το μάθημα «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ» δεν θα αντιστοιχηθεί με το «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

αλλά θα αντιστοιχηθεί με το μάθημα «ΑΡΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-