Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 8 May 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,8/5/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας του κ.Κοζομπόλη δεν θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα. Θα αναπληρωθούν την επόμενη εβδομάδα κατόπιν συνεννόσης με τους φοιτητές.

Από τη Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Publishing date
-