Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 11 April 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 10/4/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα της κ. Μ. Μαλούτα δεν θα πραγματοποιηθούν στις 10/4/2019 και 11/4/2019. Θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Η διδάσκουσα,

Μέσω Γραμματείας

Publishing date
-