Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 5 April 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,5/4/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Αρχειακά Εργαλεία και Εφαρμογή Προτύπων» την επόμενη εβδομάδα , αντί για Δευτέρα 3-5 , θα γίνει την Πέμπτη 11/4/2019 και ώρα 3-5 στο εργαστήριο 2.

Ο Διδάσκων,

Μέσω Γραμματείας

Publishing date
-