Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 4 April 2019

Το 9th International Conference on Information Law and Ethics θα λάβει χώρα στη Ρώμη 11 με 13 Ιουλίου 2019. Το ICIL ειναι ένα μεγαλο διεθνές συνέδριο που γεννήθηκε στο ΠΜΣ του ΤΑΒΜ το 2008. Έκτοτε εχει γίνει στην Ελλάδα (2009, 2010, 2011, 2012, 2014), στην Πρετόρια της Νοτίου Αφρικής το 2016 και στην Αμβέρσα του Βελγίου το 2018.

Η συμμετοχή στο ICIL 2019 ειναι καταρχήν ανοικτή στους συγγραφείς/ομιλητές, των οποίων οι εργασίες περνούν από κρίση και οι οποίοι καταβάλουν το αντίστοιχο ποσο συμμετοχής στο συνέδριο.

Κατά δεύτερον, η συμμετοχή στο ICIL 2019 ειναι κατ' εξαίρεση ανοικτή και στους φοιτητές του ΠΜΣ του ΤΑΒΜ, οι οποίοι συμμετέχουν δωρεάν. Το συνέδριο απευθύνεται, όσον αφορα τους συμμετέχοντες φοιτητές του ΠΜΣ του ΤΑΒΜ, αποκλειστικά και μόνο στους ίδιους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου και να παράσχουν καθε δυνατή βοήθεια που θα τους ζητηθεί καθόλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

Η συμμετοχή ειναι επίσης δωρεάν σε μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΤΑΒΜ τα οποια θα ηθελαν να συμμετάσχουν στο συνέδριο.

Η διδάσκουσα,

Μαρία Μποτη

Publishing date
-