Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 4 April 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 4/4/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για το 9ο International Conference on Information Law and Ethics
θα λάβει χώρα στη Ρώμη 11 με 13 Ιουλίου 2019.

Το ICIL είναι ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο που γεννήθηκε στο ΠΜΣ του ΤΑΒΜ το 2008, στο πλαίσιο του μαθήματος «Δίκαιο και Δεοντολογία της Πληροφορίας» του ΠΜΣ του ΤΑΒΜ.

Έκτοτε έχει γίνει στην Ελλάδα (Κέρκυρα/Θεσσαλονίκη) κατά τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012 και 2014 και στην Πρετόρια της Νοτίου Αφρικής το 2016, ενώ το 2018 έγινε στην Αμβέρσα του Βελγίου, σε συνδιοργάνωση με ξένα Πανεπιστήμια.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, https://icil.gr.

Η συμμετοχή στο ICIL 2019 είναι καταρχήν ανοικτή στους συγγραφείς/ομιλητές, των οποίων οι εργασίες περνούν από κρίση και οι οποίοι καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό συμμετοχής στο συνέδριο. Εργασίες όμως που έγιναν δεκτές από μέλη ΔΕΠ/διδάσκοντες του ΤΑΒΜ θα παρουσιαστούν χωρίς χρέωση συμμετοχής στο συνέδριο.

Η συμμετοχή στο ICIL 2019 είναι επίσης κατ’ εξαίρεση δωρεάν στους φοιτητές του ΠΜΣ του ΤΑΒΜ.
Το συνέδριο αποτελεί σημαντική διεθνή επιστημονική δράση και αφορά αποκλειστικά και μόνο τους φοιτητές του ΠΜΣ του ΤΑΒΜ,οι οποίοι, εφόσον συμμετάσχουν, οφείλουν να παράσχουν απρόσκοπτα υπηρεσίες στην οργάνωση και γραμματεία του συνεδρίου στη Ρώμηκαι να συμμετάσχουν συνεχώς και ενεργά και εντελώς απρόσκοπτα στις εργασίες του συνεδρίου.

H συμμετοχή επίσης είναι δωρεάν σε μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΤΑΒΜ τα οποία θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο συνέδριο.

Η διδάσκουσα,

Μ. Μπότη

Publishing date
-