Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 29 March 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87418 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,29/3/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 12/4/2019 θα διεξαχθεί πρόοδος στο μάθημα της κ.Β.Ζάχου «Βυζαντινή Διπλωματική» κατά την διάρκεια διδασκαλίας του μαθήματος, ώρα 9-12.

Η Διδάσκουσα
Μέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ

Publishing date
-