Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 28 March 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,28/3/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα κ.Μ.Μπότη «Γενικές Αρχές Δικαίου» της Δευτέρας 2 Απριλίου 2019
μεταφέρεται για την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, ωρα 1200μ.μ. με 1500μ.μ.

Η διδάσκουσα,

Μέσω Γραμματείας

Publishing date
-