Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 27 March 2019

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 27/3/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες των τελετών ορκωμοσίας των αποφοίτων, περιόδου Mαίου, ως ακολούθως :
Τρίτη 14 / Τετάρτη 15 / Πέμπτη 16 Μαΐου/2019.
Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με την ακριβή ημερομηνία και ώρα ορκωμοσίας για κάθε Τμήμα ξεχωριστά.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-