Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 22 March 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,22/3/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ Ι»

Σχετικά με τις αντιστοιχίσεις και για να διευκολυνθούν και οι φοιτητές οι οποίοι είχαν στο πρόγραμμα σπουδών τους ως υποχρεωτικά μαθήματα :

ΚΑΙ ΤΟ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ στο Α΄ εξάμηνο» ΚΑΙ ΤΟ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ Ι στο Γ΄ εξάμηνο»,

έγινε η εξής αλλαγή :

Το μάθημα «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ Ι» δεν θα αντιστοιχηθεί με το «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ»

αλλά θα αντιστοιχηθεί με το μάθημα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΛΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-