Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 22 March 2019

Τα υποχρεωτικά οφειλόμενα μαθήματα παλαιοτέρων προγραμμάτων σπουδών, (δηλαδή των προγραμμάτων σπουδών από το από το 2006 έως και το 2015) ,που δεν διδάσκονται πια, αντιστοιχούνται για εξέταση με μαθήματα του τρέχοντος προγράμματος σπουδών σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.
Η αντιστοίχιση αυτή θα ισχύσει από την εξεταστική Ιουνίου 2018-2019.
Αν κάποιος φοιτητής οφείλει υποχρεωτικό μάθημα που διδασκόταν πριν από το έτος 2006 και δε διδάσκεται πια , τότε θα απευθυνθεί στον αρμόδιο διδάσκοντα.
Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-