Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 20 March 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87418 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,20/3/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΜΣ

«Πρότυπα Περιγραφής Πολιτιστικών Τεκμηρίων»

Το μάθημα του ΠΜΣ «Πρότυπα Περιγραφής Πολιτιστικών Τεκμηρίων» δεν θα διδαχθεί σήμερα Τετάρτη 20.3.2019. Θα αναβληθεί εκτάκτως λόγω ασθενείας.

Η ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος θα ανακοινωθεί μετά από
συνεννόηση με τους φοιτητές/τριες.

Η Διδάσκουσα
Μέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ

Publishing date
-