Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 19 March 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,19/3/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα "Αρχαιολογία και ανάδειξη πολιτισμικού αγαθού" και "Ανάδειξη και διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων" αναβάλλονται για την Τετάρτη 20.3.2019.

Για την ημέρα και ώρα αναπλήρωσής τους θα ακολουθήσει ανακοίνωση.

Ο διδάσκων,
Σταύρος Βλίζος
Μέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ

Publishing date
-