Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 18 March 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,18/3/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμπληρωματικό μάθημα κ.Μ.Μπότη «Γενικές Αρχές Δικαίου» την Παρασκευή 22 Μαρτίου ώρα 12.00 -15.00μμ

Η διδάσκουσα,

Μέσω Γραμματείας

Publishing date
-