Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 18 March 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87418 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 18/3/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

"Επειδή δεχόμεθα επανειλημμένως ερωτήσεις από φοιτητές περί του τρόπου εξέτασης του μαθήματος " Ιταλικά IV- ορολογία ", υπενθυμίζεται ότι για το συγκεκριμένο μάθημα δεν εφαρμόζεται το σύστημα της απαλλακτικής εργασίας: ο τρόπος εξέτασης παραμένει ο γραπτός.

Εκ του διδάσκοντος μέσω Γραμματείας "

Publishing date
-