Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 1 March 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 1/3/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του κ. Α. Παυλογιάννη «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς» [Τετάρτη 6/3/2019] και «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία» [Παρασκευή 8/3/2019] δεν θα πραγματοποιηθούν.
Η αναπλήρωση τους θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές / φοιτήτριες των τμημάτων.

Ο Διδάσκων

Άκης Παυλογιάννης
Μέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ

Publishing date
-