Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 25 February 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87418 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 25/2/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα στο ΠΜΣ του κ. Πέτρου Κωσταγιόλα «Διοίκηση Πολιτιστικών Οργανισμών: εξωστρέφεια, συνεργασίες και στρατηγικές επικοινωνίας» δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/2/2019 λόγω ασθενείας του διδάσκοντος και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Publishing date
-