Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 20 February 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,20/02/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Αγγλικά ΙΙ» του Β΄ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο
Πέμπτη 21/2/2019 λόγω απουσίας του Διδάσκοντα. Το μάθημα θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές."

Από τη Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Publishing date
-