Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 19 February 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 19/02/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το εργαστηριακό μάθημα «Διαχείριση Αρχειακού Υλικού και Αρχείων» του 4ου εξαμήνου, που διδάσκει η κα Α. Καββαδία, θα διδάσκεται στην αίθουσα 2.44 και όχι στο Εργαστήριο IΙ.

Από τη Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Publishing date
-