Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 11 February 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,11/02/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διδασκαλία του μαθήματος της κ.Μ.Μπότη «Δίκαιο της Πληροφορίας Ι» (ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ) θα ξεκινήσει από την άλλη εβδομάδα , δηλαδή από την Τρίτη 19/02/2019.

Η διδάσκουσα,

Μέσω Γραμματείας

Publishing date
-