Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 11 February 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,11/02/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το πρώτο εργαστήριο του μαθήματος «Πρότυπα Κωδικοποίησης Βιβλιογραφικών Μεταδεδομένων» θα διεξαχθεί την ΠΕΜΠΤΗ 21/2/2019, 15:00-18:00 στο Εργαστήριο Ι.

Ο διδάσκων,
Μέσω Γραμματείας

Publishing date
-