Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 9 January 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 9/1/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το μάθημα Γαλλικά ΙΙΙ (Γ΄εξάμηνο)

Παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν αύριο μαζί τους τις ασκήσεις όλων των μαθημάτων, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο e-class.

Η Διδάσκουσα
Ελένη Μωραΐτη

Publishing date
-