Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 8 January 2019

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 8/1/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Αρχειονομία Ι», Γ΄ εξαμήνου [παλιό πρόγραμμα σπουδών] και το μάθημα «Γενικές Αρχές Αρχειονομίας Ι» του προγράμματος σπουδών "2015" θα εξεταστούν την Δευτέρα 21/1/19 και ώρα 14.00 - 15.00.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-