Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 17 December 2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,17/12/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα (Γαλλικά Ι και ΙΙΙ) της κας Μωραΐτη δεν θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα. Η ύλη όλων των μαθημάτων θα αναρτηθεί στο e-class τις επόμενες ημέρες.

Η Διδάσκουσα
Μέσω Γραμματείας

Publishing date
-