Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 3 December 2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,3/12/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα της Γαλλικής Γλώσσας Ι του Α΄ εξαμήνου που αναβλήθηκαν θα αναπληρωθούν ως εξής :

Δευτέρα 10/12 και ώρα 17.00-20.00 &, αίθουσα 2.44
Τρίτη 11/12 και ώρα 17.00-20.00, αίθουσα 2.44

Τα μαθήματα της Γαλλικής Γλώσσας ΙΙΙ του Γ΄ εξαμήνου που αναβλήθηκαν θα αναπληρωθούν ως εξής :

Πέμπτη 13/12 και ώρα 17.00-20.00, αίθουσα 2.43
Παρασκευή 14/12 και ώρα 12.00-15.00, αίθουσα 2.43

Από τη Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Publishing date
-