Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 14 November 2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87418 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,14/11/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ότι θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικό μάθημα Iταλικής Γλώσσας III, την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17-20, στο γραφείο του διδάσκοντος.

Ο Διδάσκων μέσω Γραμματείας

Diego Doria

Publishing date
-