Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 12 November 2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,12/11/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο μάθημα "Αρχεία Δυτικών Κυριαρχιών του Ελληνικού Χώρου" του Ε΄ και του Ζ΄ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13/11/2018.
Η αναπλήρωσή του θα γίνει τη Δευτέρα 19/11/2018, 9:00-12:00.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-