Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 31 October 2018

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 31/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο μάθημα "Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων κυβερνητικού χώρου" του Ε΄ και του Ζ΄ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1/11/2018, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Το μάθημα θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου, 9:00-12:00.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Publishing date
-