Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 19 October 2018

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ
Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να αναθέσει σε βιβλιοθηκονόμο, με σύµβαση ανάθεσης έργου, την εκτέλεση του κατωτέρου αντικειμένου:
Απογραφή-καταλογογράφηση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση των βιβλίων που ανήκουν στη συλλογή του Ιδρύματος (περιοχή Αθήνα).
Απαιτούμενα προσόντα:
 Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Βιβλιοθηκονομία.
 Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 Άριστη γνώση αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών .
 Πολύ καλή γνώση βιβλιογραφικών πηγών, περιγραφικών προτύπων καταλογογράφησης, θεματικών θησαυρών και σχημάτων ταξινόμησης.
 Διετής εργασιακή εμπειρία σε βιβλιοθήκη ή σχετική υπηρεσία.
 Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας σε ομάδα.
 Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
Παρακαλούμε όπως αποσταλούν τα βιογραφικά σημειώματα των ενδιαφερομένων στη διεύθυνση : info@goulandris.gr
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με :
Αλεξάνδρα Παπακωστοπούλου
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Π. Αραβαντινού 6
106 74 Αθήνα

Τηλ.: 210 7252896
Fax: 210 7235467
E-mail: info@goulandris.gr
Site: www.goulandris.gr / www.moca-andros.gr

Publishing date
-